Repos.se / Leanverktyg

Synliggör processen

Leanverktyg minskar resursslöseri. Lösningarna bygger på vedertagna metoder inom industrin, förenat med digitala möjligheter. Med våra produkter förflyttas väggar fyllda av magneter och post it-lappar till interaktiva webbgränssnitt där alla kan delta, oavsett geografisk position.

Repos Leanverktyg bygger på resultat från forskningsprojektet Vis-IT som genomförs i samarbete med Chalmers.
Puls

Alla funktioner och fördelar med en traditionell analog pulstavla, sammanslaget med möjligheterna i det digitala landskapet – det är Puls.

Med Puls synliggörs organisationens avvikelser och problem. Och det spelar ingen roll var pulstavlans användare befinner sig – gränssnittet är webbaserat och Puls går därför att komma åt varifrån som helst, när som helst. Med Puls får du också full spårbarhet vilket innebär att du alltid har en översikt över organisationens olika avdelningar och deras avvikelser över tid.Puls i kortform:

Synliggör avvikelser

Frigör användarna geografiskt

Historisk överblick

Visuell Planering

Med Visuell Planering hanterar du din organisations pågående processer, presenterat som en horisontell tidslinje. Arbetsuppgifter och deadlines visualiseras i form av digitala post it-lappar.

Användarna får en tydlig överblick och information om vad som ska göras och vem som ska göra det. Du behöver heller inte oroa dig för att kunskap ska försvinna – med Visuell Planering sparas all historik och lärdomar från tidigare processer bevaras för framtiden.

Visuell Planering ger dig inte bara möjligheten att hålla globala möten – alla ändringar synkroniseras dessutom live på användarnas skärmar.Visuell Planering i kortform:

Överskådlig tidslinje

Tydliggör ansvarsfördelning

Synkroniserar live

Checksheets

Checksheets låter dig samla och förvalta din organisations förvärvade kunskap. Problem som stöts på i en process följs upp med åtgärder eller lösningar. När de åtgärdats, fått anvisningar till lösning och bockats av fylls databasen med kunskap – på så vis slipper ni göra om samma misstag två gånger och kunskapen stannar kvar inom organisationen.

Checksheets kombinerar A3, Guidelines och checklistor. Det är enkelt att ladda upp bilder och komplettera med förklarande grafik och text. Dokumenten är interaktiva och webbaserade vilket underlättar för användare "ute på fältet". Det enda du behöver för att komma åt och redigera i Checksheets är en webbläsare.Läs mer om utvecklingen av Repos Leanverktyg på ProjectVisit.org.

Checksheets i kortform:

Interaktiva dokument

Bevarar kunskapen

Lätt att komma åt