Repos.se / Repos Web

Långsiktig lagring

Vi sparar, delar, förlitar oss på och samarbetar kring filer varje dag. Oavsett vilken roll vi har och oavsett om vi är en del i ett kortare projekt eller en längre process finns det i grunden ett gemensamt behov – en trygg och långsiktig fillagring. Och det är precis vad Repos Web tar hand om.

Full sökbarhet

Repos Web kan installeras som ett gränssnitt ovanpå existerande system för versionshantering, så som Subversion. Resultatet blir en filhantering med full sökbarhet förpackad på ett sätt som alla användare kommer åt och förstår. Du kan enkelt få reda på relationer mellan olika objekt, vilka bilder som används i vilka dokument samt vem som ändrat vad och när. Med versionshanteringen och Repos Web får du därför också en tidslinje över ditt arbete.

Tydlig översikt

En trygg fillagring innebär att du äger din information. Du kan integrera Repos Web med andra webblagringstjänster, men filerna behöver inte ligga på någon okänd server på andra sidan havet och de behöver inte exponeras för oinbjudna. Du har full kontroll över vem som får se vad och vem som får göra vad. Om du vill låta utdelade filer skriva över dina original är upp till dig – du har alltid kontroll.


Repos Web i kortform:

Versionshantering – se hur dina filer utvecklats över tid och vem har gjort vad

Spårbarhet – få reda på var och hur dina filer används

Flexibelt – lätt att integrera med andra webblagringstjänster

Repos Web licensing:

The source code is public, free for non-commercial use.

For commercial licensing contact info@repos.se.