Få kontroll över din data

Vi är experter på versionshantering och bygger långsiktigt pålitliga lösningar där du får full kontroll över dina filer och deras historik. Med Repos behöver inte din data ligga lagrad på okända servrar för att du ska kunna bjuda in till samarbeten. Du äger datan.

Med Repos får du också automatiskt spårbarhet vilket ger dig en tidslinje över hur dina filer utvecklats över tid och vem som gjort vad. På så vis lämpar sig våra produkter utmärkt som grund för projekt med flera deltagare.

Vi bygger alla våra lösningar på open source-komponenter. Det innebär att vi kan garantera en konstant utveckling och du kommer aldrig att bli inlåst i ett föråldrat system.Produkter

Se hur dina filer utvecklats över tid och vem som gjort vad. Repos Web ger dig en strukturerad datalagring.
Läs mer om Repos Web →

Planera, utför och ta vara på kunskapen från dina projekt. Med Repos Leanverktyg synliggör du processen.
Läs mer om Repos Leanverktyg →
Pågående projekt

Simonsoft CMS hanterar text och grafik för produktion av manualer. För långsiktigt hållbar lagring används Subversion med Repos webbgränssnitt.
Läs mer på Simonsoft.se →

Vis-IT forskar på visuella Leanverktyg. Projektet genomförs i samarbete med Chalmers och Repos står för den utveck­lings­miljö där del­tagarna lagrar sin data. På så vis ger Repos också en tidslinje över projektets gång.
Läs mer på ProjectVisit.org →